سال جدید را با عیدی موبوکالج با برنامه شروع کن

این فرم رو پر کن و عیدی رو بگیردوره برنامه ریزی ۱۴۰۲ و کسب مهارت

ارزش دوره: ۳۰۰ هزار تومان
رایگان در ایام عید

چگونگی هدف گذاری و برنامه ریزی اجرایی برای سال جدید
لیست مهارت های زود بازده در ایران 1402
ابزارها، نرم افزارها و روش های برنامه ریزی

این فرم رو پر کن و عیدی رو بگیر

                       
سرفصل های دوره ۱۴ فیلم
مقدمه پخش
7 علت کاهش میل انسان به برنامه ریزی پخش
تعریف برنامه ریزی و الزام آن در زندگی پخش
10 علت عملی نشدن برنامه ریزی ها پخش
5 ویژگی یک هدف گذاری اصولی پخش
5 جز اصلی یک برنامه ریزی عملی پخش
برنامه ریزی برای برنامه ریزی پخش
روش نوشتن برنامه ریزی اجرایی برای سال جدید پخش
معرفی ابزارهای دیجیتال و کاغذی برنامه ریزی پخش
چند نکته مهم در برنامه ریزی پخش
تشریح چگونگی تشکیل سبد مهارتی پخش
اصول یادگیری مهارت پخش
لیست مهارت نرم ضروری در 2023 پخش
لیست مهارت های زودبازده در 1402 ایران پخش
برنامه و هدیه موبوکالج برای تو در سال جدید پخش